Ambassadeur Kans voor een Kind

February 21, 2012

Ook dichtbij huis, dus ook hier in Twente, zijn er veel kinderen die het door ziekte of een andere oorzaak niet makkelijk hebben. Vaak hebben ze geen uitzicht op een spoedige verbetering van hun situatie. Natuurlijk hebben ook deze kinderen recht op geluk. Stichting Kans voor een Kind wil aan dat geluk bijdragen door een hartenwensen in vervulling te laten gaan en daarmee, ook al is het maar tijdelijk, hun ogen weer te laten stralen.

Vanzelfsprekend onderschrijft iédereen deze doelstelling. Daarom doet Stichting Kans voor een Kind op iédereen een beroep: wie een kind in zijn omgeving kent die een opsteker heel goed kan gebruiken en een diepgekoesterde wens heeft, kan dat melden bij Stichting Kans voor een Kind, via www.kansvooreenkind.nl of info@kansvooreenkind.nl. De ambassadeurs van Stichting Kans voor een Kind, onder wie dus Willie Overtoom, proberen hier ieder op zijn of haar eigen wijze mede invulling aan te geven.

Sinds de oprichting in 2002 is Stichting Kans voor een Kind in meerdere opzichten stevig gegroeid. Dat geldt voor het aantal activiteiten ten behoeve van (groepen) noodlijdende kinderen, voor het aantal fundraise-activiteiten door de stichting zelf en/of met behulp van derden, zoals Enschede Marathon, en voor de samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Maar het belangrijkste is de sterke toename in het aantal individuele wensvervullingen van kinderen in Twente die in medisch of ander opzicht het kind van de rekening zijn. Tientallen wensen zijn reeds vervuld en het aantal aanvragen neemt almaar toe. Een selectie daarvan is te vinden op deze website.

Kans voor een Kind heeft tot nu toe de middelen gevonden om alle wensen te vervullen. Een zeer belangrijke bijdrage daaraan leveren Founders, Sympathisanten en donateurs. Het toenemende aantal wensaanvragen doet vanzelfsprekend een steeds groter beroep op onze financiële middelen. Dat is de reden waarom Stichting Kans voor een Kind voortdurend op zoek is naar nieuwe bronnen van inkomsten. Inkomsten, die besteed worden aan al die wensvervullingen van kinderen in Twente, die zo’n steuntje in de rug zo goed kunnen gebruiken.